VINACONEX3 Thành lập Văn phòng đại diện Quảng Bình – Vinaconex3