VINACONEX3 được vinh danh ‘Thương hiệu – nhãn hiệu tiêu biểu ngành Xây dựng’ – Vinaconex3