Thư mời họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2018 – Vinaconex3