Hồ sơ mời chào giá Gói thầu Khảo sát, thiết kế, chế tạo và lắp đặt cột đo gió, quan trắc gió Điện gió Kim Ngân – Vinaconex3