Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp lần thứ 19 – Vinaconex3