Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp lần thứ 16 – Vinaconex3